Tilskudsmuligheder

Aktivitetspulje

 
Alle lokalforeninger, der er medlemmer af AKBU, kan søge Aktivitetspuljen. Der gives op til 300 kroner pr. medlem (medlemstal pr. 31/12 forudgående år). Den lokale formand ansøger på vegne af foreningen.

Hvilke aktiviteter støttes?

 • Aktiviteten skal være for medlemmerne, men skal også have til formål at invitere nye børn og unge.
  Aktiviteten skal i overvejende grad foregå i lokalområdet, medmindre det er udflugter eller rejser.
 • Pengene skal anvendes til aktiviteter og ikke til investeringer, medmindre investeringerne er nødvendige for aktivitetens gennemførsel.
 • Vi ser gerne, at der er en grad af egenbetaling, enten fra lokalforeningen eller i form af deltagerbetaling. Det er dog ikke et absolut krav.
 • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem AKBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med AKBU [+logo]”.
 • Eksempler, som ikke vil kunne opnå støtte: Kirkens julefest (dvs ikke arrangeret af og for B&U-foreningens medlemmer), køb af fast inventar til klublokaler, køb af lydudstyr til kirken mm.

Ansøgningsfrist mm.

 • Frist: 14 dage før aktiviteten afholdes. Ansøgningen skal være godkendt inden afholdelse.
 • Ansøgningsfristen er senest 1. december. Aktiviteter kan dog stadig afholdes i december.

Udbetaling af penge

 • Senest en måned efter aktivitetens afvikling sendes følgende dokumentation på mail til AKBUs kontor: Regnskabsoversigt (brug AKBUs skabelon), kopi af bilag, kopi af PR, der viser "i samarbejde med AKBU". kopi af bankudskrift, der viser at evt. fakturaer er betalt.
 • Der udbetales max det beløb, som er godkendt ved ansøgningen. Eventuelt overskud ved aktiviteten modregnes.
 • Pengene bliver først udbetalt, når der fremlægges den nødvendige dokumentation.
 • For aktiviteter afholdt i december skal dokumentationen sendes til AKBU senest 15. december, ellers kan vi ikke nå at udbetale støtten i indeværende år, og så bortfalder det.

Ved spørgsmål – kontakt akbu@akbu.dk eller daglig leder Søren Sørensen tlf 20 99 99 40

 

Find din lokal forening


Vidste du at AKBU har lokal foreninger over hele landet?


Facebook Feed

Tilskudsmuligheder


Copyright 2014 Apostolsk Kirkes Børn og Unge. Alle rettigheder forbeholdes.
privatlivspolitik