Ny lønpulje august 2020 - juli 2021

Download vejledning til ansøgningen

NB! Ansøgnignsfrist 1. juni 2020

 

Her er kriterierne for puljen 20/21

Formål
Projektet, lønpuljen støtter, skal være indenfor AKBU’s virkefelt og være med til at opfylde AKBU’s formål. Lønpuljen gives til et nyt eller eksisterende projekt, der retter sig mod børn og unge, med henblik på medlemsvækst. Støtten gives til at ansætte en medarbejder til B&U-arbejde i lokalforeningen.

Baggrund
Bag lønpuljen ligger tanken om at styrke det frivillige arbejde med børn og unge, der foregår rundt om i landet. Lønpuljen er sat i verden for at sikre stabilitet og fornyelse i AKBU’s lokalforeningsarbejde. Vi ønsker eksempelvis, at lønpuljen sammen med lokale ansættelser vil kunne løskøbe en børne- eller ungdomsleder fra et evt. studiejob, så lederen vil kunne bruge mere energi på at fremme B&U-arbejdet.

Forventninger
AKBU forventer, at den ansatte:

 • Arbejder i et rimeligt omfang for AKBU
 • Medvirker til øget medlemskab i lokalforeningen
 • Har jævnlige møder med en vejleder/mentor fra det lokale sted, der følger projektet
 • Udarbejder og sender en kvartalsrapport til AKBU’s landskontor og bestyrelse
 • Deltager i en evt. medarbejdersamling i AKBU-regi (AKBU betaler evt. deltagergebyr og transportudgifter til dette arrangement)
 • Deltager i AKBU’s generalforsamling

Støttens indhold

 • Tilskuddet udbetales til lokalforeningen med 3.000 kr. om måneden (max 36.000 kr. pr. år) i den periode, man har fået godkendt. Skulle et projekt ophøre i løbet af perioden, ophører tilskuddet omgående. Lønpuljen kan ikke overdrages til tredje part.
 • Vi ser gerne, at lokalforeningen (fx. i samarbejde med den lokale menighed) supplerer med en løn, da dette vil kunne være motiverende for en forsat ansættelse efter AKBUs tilskudsperiode udløber. Men dette er ikke et krav.

Generel information
Det er den lokale AKBU-forening, som ansøger om lønpuljestøtte. Da den lønpuljeansatte helt naturligt indgår i et samarbejde med den lokale menighed, kræver vi dog, at den lokale menighed også godkender projektet.
Tilskuddet gives i dette tilfælde for perioden august 2020 - juli 2021. Ansøgninger behandles med ansøgningsfrist 1. juni 2020 (med ansættelse pr. 1. august 2020). AKBU vælger frit mellem nye og allerede eksisterende projekter.
Ordningen forvaltes af AKBU’s bestyrelses lønpuljeudvalg, som også evaluerer ordningen.
Udbetalingen af lønpuljestøtte kan først starte, når AKBU har modtaget kopi af ansættelseskontrakt, og beskrivelse af, hvordan lønnen udbetales fx via Servicekontoret i Kolding, således at beskatning, diverse medarbejderforsikringer mm. er på plads.

Mentorordning (VIGTIGT!)
For at sikre, at den lønpuljeansatte trives i ansættelsen og udvikler sig hen mod de målsætninger, der er sat i ansøgningen, skal der være tilknyttet en mentor.

Forventninger til mentoren:

 • En leder fra kirken eller lokalforeningen
 • Mentoren etableres en fast mødefrekvens, hvor der vendes den ansattes trivsel, målsætninger mm.
 • Sikre, at den ansatte sender ”Kvartalsrapport” for hver 3. måned – dvs. 1. november, 1. februar, 1. maj. og afsluttende 1. august. (se spørgsmål til kvartalsrapport nederst i vejledningen)
 • Rapporterer til AKBU, lokalforeningen og kirken, hvis der er forhold, der gør, at ansættelsen bør afbrydes eller ændres.

Ansøgningen
Lønpuljeansøgningen skal indeholde en beskrivelse af:

 1. Navn og kontaktinformationer på den person, der søges lønpulje til.
 2. Navn og kontaktinformationer på mentor
 3. Foreningens nuværende børne- eller ungdomsarbejdes situation, baggrunden for ansøgningen samt præsentation af personen, der ansøges til.
 4. Målet med lønpuljen, herunder foreningens konkrete målsætninger og forventninger til den ansatte
 5. Foreningens egne planer for den ansatte efter endt lønpuljeansættelse

Ansøgningen skal indeholde bekræftende underskrifter fra både lokalforeningens formand samt præst/leder for menigheden.

Ansøgningen sendes til akbu@akbu.dk

 

Har I spørgsmål til puljen eller ansøgningen, så kontakt Michael Bobjerg mob. 6133 0144

 

Find din lokal forening


Vidste du at AKBU har lokal foreninger over hele landet?


Facebook Feed

Tilskudsmuligheder


Copyright 2014 Apostolsk Kirkes Børn og Unge. Alle rettigheder forbeholdes.
privatlivspolitik