Ny lønpulje august 2017 - juli 2018januar-juli 2017

NB! Puljen for 17/18 er uddelt. Info om puljen 18/19 bliver offentliggjort i foråret 2018

Her er kriterierne for puljen 17/18

Formål
Projektet, lønpuljen støtter, skal være indenfor AKBU’s virkefelt og være med til at opfylde AKBU’s formål. Lønpuljen gives til et nyt eller eksisterende projekt, der retter sig mod børn og unge, med henblik på medlemsvækst. Støtten gives til at ansætte en medarbejder til B&U-arbejde i lokalforeningen.

Baggrund
Bag lønpuljen ligger tanken om at styrke det frivillige arbejde med børn og unge, der foregår rundt om i landet. Lønpuljen er sat i verden for at sikre stabilitet og fornyelse i AKBU’s lokalforeningsarbejde. Vi ønsker eksempelvis, at lønpuljen sammen med lokale ansættelser vil kunne løskøbe en børne- eller ungdomsleder fra et evt. studiejob, så lederen vil kunne bruge mere energi på at fremme B&U-arbejdet.

Forventninger
AKBU forventer, at den ansatte:

·       Arbejder i et rimeligt omfang for AKBU

·       Medvirker til øget medlemskab i lokalforeningen

·       Har jævnlige møder med en vejleder/mentor fra det lokale sted, der følger projektet

·       Udarbejder og sender en kvartalsrapport til AKBU’s landskontor og bestyrelse

·       Deltager i en evt. medarbejdersamling i AKBU-regi (AKBU betaler evt. deltagergebyr og transportudgifter til dette arrangement)

·       Deltager i AKBU’s årsfest/generalforsamling

Støttens indhold

·       Tilskuddet udbetales til lokalforeningen med 3.000 kr. om måneden (max 36.000 kr. pr. år) i den periode, man har fået godkendt. Skulle et projekt ophøre i løbet af perioden, ophører tilskuddet omgående. Lønpuljen kan ikke overdrages til tredje part.

·       Vi ser gerne, at lokalforeningen (fx. i samarbejde med den lokale menighed) supplerer med en løn, da dette vil kunne være motiverende for en forsat ansættelse efter AKBUs tilskudsperiode udløber. Men dette er ikke et krav.

Generel information
Det er den lokale AKBU-forening, som ansøger om lønpuljestøtte. Da den lønpuljeansatte helt naturligt indgår i et samarbejde med den lokale menighed, kræver vi dog, at den lokale menighed også godkender projektet.
Tilskuddet gives i dette tilfælde for perioden august 2017 - juli 2018. Ansøgninger behandles med ansøgningsfrist 15. januar 2017 (med ansættelse pr. 1. august 2017). AKBU vælger frit mellem nye og allerede eksisterende projekter. Har man modtaget lønpulje med start fra 1. januar 2017 kan man søge på lige fod med andre ansøgere til denne ansøgningsrunde.
Ordningen forvaltes af AKBU’s bestyrelses lønpuljeudvalg, som også evaluerer ordningen.
AKBU forventer, at lønpuljen udbetales via Servicekontoret i Kolding, således at beskatning, diverse medarbejderforsikringer mm. er på plads. Dette er medmindre man kan påvise en lignende ordning i anden sammenhæng.

Ansøgningen
Lønpuljeansøgningen skal indeholde en beskrivelse af:

1.       Foreningens nuværende børne- eller ungdomsarbejdes situation, baggrunden for ansøgningen sam præsentation af personen, der ansøges til.

2.       Målet med lønpuljen, herunder foreningens konkrete målsætninger og forventninger til den ansatte

3.       Foreningens egne planer for den ansatte efter endt lønpuljeansættelse

4.       Ansattes evt. nuværende ansættelsesforhold og personoplysninger

5.       Hvem der bliver ansattes vejleder/mentor.

Ansøgningen skal indeholde bekræftende underskrifter fra både lokalforeningens formand samt præst eller repræsentant for den lokale menighed.

Ansøgningen sendes til akbu@akbu.dk

Find din lokal forening


Vidste du at AKBU har lokal foreninger over hele landet?


Facebook Feed

Tilskudsmuligheder


Copyright 2014 Apostolsk Kirkes Børn og Unge. Alle rettigheder forbeholdes.